Biuro Obsługi Klienta MyDeal.pl - zadzwoń 22 250 20 61 lub napisz do nas


Regulamin "Poleć deal"§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem „Poleć deal” zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu „Akcją” jest MyDeal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000351586, Regon 340726340, NIP 9562268468 zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu www.MyDeal.pl, zwanym dalej "Serwisem".
 3. Akcja może łączyć się z innymi promocjami chyba, że ich regulamin stanowi inaczej.
§2 ZASADY I WARUNKI AKCJI
 1. Organizator umożliwia Użytkownikom dobrowolne zapraszanie do uczestnictwa w MyDeal.pl innym osobom, nieposiadającym Konta w Serwisie w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed przyjęciem zaproszenia. Zaproszenie następuje poprzez wybór opcji „Poleć znajomemu” lub „Poleć deal” dostępnej na stronie Serwisu i wpisanie adresów mailowych zapraszanych osób. Z chwilą wpisania adresu elektronicznego zapraszanych osób, Użytkownik tym samym oświadcza, iż posiada niezbędną zgodę dysponenta tego adresu na otrzymanie informacji handlowej od MyDeal Sp. z o.o. (wymaganą przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ; Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm., przy czym zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści oraz może być odwołana w każdym czasie) i udostępnienie w tym celu przedmiotowego adresu elektronicznego. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z udostępnieniem tych danych, oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora i przejąć oraz pokryć wszystkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane w stosunku do MyDeal.pl w razie nieuprawnionego udostępnienia lub wykorzystania ich adresu mailowego. Użytkownik uczestniczący w Akcji wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, tym innym osobom, które zaprosił do uczestnictwa w MyDeal.pl. Zaproszenie może nastąpić również za pośrednictwem specjalnych aplikacji udostępnianych przez osoby trzecie, w wyniku których zaproszenie pojawi się na specjalnie przystosowanych stronach internetowych będących własnością tych osób trzecich, do których dostęp ma Użytkownik.
 2. "Inna osoba", o której mowa w §2 ust. 1 to osoba fizyczna inna niż Użytkownik polecający i posiadająca inne niż Użytkownik polecający: rachunek bankowy lub kartę kredytową, nazwisko i adres email.
 3. Akcja "Poleć deal" ma na celu nagrodzenie Użytkownika, który poprzez polecenie MyDeal.pl innej osobie (w rozumieniu §2 ust. 2) doprowadzi do założenia przez tę osobę Konta i pierwszego zakupu Usługi.
 4. Użytkownik polecający musi mieć aktywowane Konto.
 5. Zakup Usługi w wyniku polecenia, objętej Akcją może odbyć się wyłącznie poprzez link polecający wysłany na adres email osoby, której Użytkownik polecił MyDeal.pl.
 6. W przypadku dochowania wszystkich postanowień Regulaminu Użytkownik, który skutecznie zaprosił do MyDeal.pl inną osobę, uprawniony będzie do otrzymania zasilenia konta w Serwisie kwotą 10 zł z 3-miesięcznym terminem ważności na jego zrealizowanie w MyDeal.pl.
 7. Akcja dotyczy wyłącznie tych Usług, których cena zakupu jest większa niż 50 zł.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania przez Użytkownika Regulaminu Akcji, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania Akcji w każdym momencie oraz odmowy zasilenia Konta tego Użytkownika tytułem nagrody a także wstrzymania lub anulowania zakupu Usługi oraz zablokowania Konta Użytkownika, który dopuścił się naruszenia. Zanim Organizator podejmie powyższe działania umożliwi Użytkownikowi wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 9. Fundatorem nagród jest MyDeal Sp. z o.o.
 10. Wykorzystanie otrzymanej nagrody przez Użytkownika jest możliwe wyłącznie po podaniu przez niego swoich prawdziwych danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do udziału w Akcji.
 11. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator.
 12. Dane osobowe Użytkowników zostaną wykorzystane jedynie do rozliczenia się MyDeal Sp. z o.o. z przekazywanych nagród.
 13. Wszelkie środki otrzymane przez Użytkownika od Organizatora w formie doładowania Konta mogą być wykorzystane jedynie na zakup Usług.
§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Akcji dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.MyDeal.pl.
 2. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji uczestnik powinien zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji pod adresem e-mail: mydeal@mydeal.pl.
 4. Akcja „Poleć deal” nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu MyDeal.pl dostępne na stronie www.MyDeal.pl/regulamin.html oraz przepisy powszechnie obwiązującego prawa.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji.

MyDeal.pl - miasto jakiego nie znasz

MyDeal.pl jest internetowym serwisem zakupów grupowych. Stworzony został z myślą o osobach, które cenią sobie wysoką jakość i niską cenę. Każdego dnia dostarczamy nowe promocje na popularne usługi, ciekawe podróże i przydatne produkty. Wszystko z rabatem nawet do 93%. Jeśli poszukujesz sposobu na spędzenie wolnego czasu, na MyDeal znajdziesz kupony do restauracji, sushi barów, pubów i ciekawych miejsc w Twoim mieście. Mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Poznania, Katowic i pozostałych miast śląskich, Wrocławia, czy Trójmiasta mogą skorzystać z promocji na usługi z kategorii zdrowie i uroda, gastronomia, kursy i szkolenia. Atrakcyjne ceny obejmują również bilety na koncerty, do teatrów oraz wejściówki do klubów sportowych. Oferty z tańszymi usługami odnajdą także osoby mieszkające w mniejszych miastach, jak np. Bydgoszcz, Toruń, czy Olsztyn.

Nie tylko usługi

MyDeal.pl to pierwszy w Polsce serwis zakupów grupowych, który uruchomił platformę z ofertami turystycznymi. Jeśli chcesz wyjechać z bliskimi na weekend, szukasz miejsca na dłuższe wakacje, zarówno w kraju, jak i zagranicą, przygotowaliśmy propozycje specjalnie dla Ciebie. Zabytkowe zamki, relaks w eleganckim Spa, regeneracja sił w uzdrowisku, romantyczny wyjazd we dwoje lub rodzinny urlop – to tylko kilka dostępnych możliwości, jakie znajdziesz w zakładce MyDeal Podróże. Serwis oferuje również wysokiej jakości kosmetyki, ubrania i dodatki znanych, światowych marek. Jeśli potrzebujesz produktów codziennego użytku, na MyDeal Sklepy znajdziesz m.in. zestawy garnków, odkurzacze. Stylowe elementy wyposażenia wnętrz, jak plakaty, fotoobrazy to świetny pomysł na prezent, a markowe ubrania i przyrządy do ćwiczeń ułatwią utrzymanie idealnej sylwetki. Wszystko wysokiej jakości i tanio - w cenie niższej niż regularna. Każdą ofertę możesz skomentować na forum Użytkowników, lub wystawiając opinie o wykorzystanym kuponie.

MyDeal.pl – zakupy grupowe


© MyDeal sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami

Biuro Obsługi Klienta MyDeal.pl - zadzwoń 22 250 20 61 lub napisz do nas