Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) jest MyDeal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-402) przy ul. Erazma Ciołka 10, który przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu oraz poprawiania danych osobowych.